VĂN PHÒNG CÔNG TÁC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  80 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TPCT

T2 - T6 Sáng 7h - 11h Chiều 13h - 17h
Bạn cần hỗ trợ Gọi ngay 02923 819 223

BÁO CÁO QUAN TRẮC XÂM NHẬP MẶN TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC - TP. CẦN THƠ
STT
TRẠM
THỜI GIAN
ĐỘ MĂN
NHIỆT ĐỘ
1
Vĩnh Thạnh
02:41 - 01/10/2023
-
-
2
Cảng Cái Cui
02:41 - 01/10/2023
-
-
3
Phong Điền
02:41 - 01/10/2023
-
-


Biểu đồ hiển thị thông số của tất cả các trạmKý hiệu:
VT: Trạm Vĩnh Thạnh, CC: Trạm Cảng Cái Cui, PD: Trạm Phong Điền


Chọn trạm cần hiển thị thông tin:

Trạm Vĩnh Thạnh
Giờ: 00:00 - 2023-10-01
Table 1: Giá trị thông số tại thời điểm cập nhật

#
Chỉ tiêu
Thời gian
Giá trị
Đơn vị
Giới hạn
1
Độ mặn
00:00
0
PPT
0 - 50
2
Nhiệt độ
00:00
0
0 - 50
Table 2: Giá trị thông số nhỏ nhất, lớn nhất trong ngày

#
Chỉ tiêu
Nhỏ nhất
Thời gian
Lớn nhất
Thời gian
Đơn vị
1
Độ mặn
0
00:00
0
00:00
PPT
2
Nhiệt độ
0
00:00
0
00:00

Biểu đồ thể hiện giá trị các thông số theo thời gian
Biểu đồ thể hiện giá trị các thông số theo thời gian
Trạm Cảng Cái Cui
Giờ: 00:00 - 2023-10-01
Table 1: Giá trị thông số tại thời điểm cập nhật

#
Chỉ tiêu
Thời gian
Giá trị
Đơn vị
Giới hạn
1
Độ mặn
00:00
0
PPT
0 - 50
2
Nhiệt độ
00:00
0
0 - 50
Table 2: Giá trị thông số nhỏ nhất, lớn nhất trong ngày

#
Chỉ tiêu
Nhỏ nhất
Thời gian
Lớn nhất
Thời gian
Đơn vị
1
Độ mặn
0
00:00
0
00:00
PPT
2
Nhiệt độ
0
00:00
0
00:00

Biểu đồ thể hiện giá trị các thông số theo thời gian
Biểu đồ thể hiện giá trị các thông số theo thời gian
Trạm Phong Điền
Giờ: 00:00 - 2023-10-01
Table 1: Giá trị thông số tại thời điểm cập nhật

#
Chỉ tiêu
Thời gian
Giá trị
Đơn vị
Giới hạn
1
Độ mặn
00:00
0
PPT
0 - 50
2
Nhiệt độ
00:00
0
0 - 50
Table 2: Giá trị thông số nhỏ nhất, lớn nhất trong ngày

#
Chỉ tiêu
Nhỏ nhất
Thời gian
Lớn nhất
Thời gian
Đơn vị
1
Độ mặn
0
00:00
0
00:00
PPT
2
Nhiệt độ
0
00:00
0
00:00

Biểu đồ thể hiện giá trị các thông số theo thời gian
Biểu đồ thể hiện giá trị các thông số theo thời gian


File báo cáo dữ liệu gần nhất
thongke-data.xlsx
20/12/2022 14:22THỐNG KÊ CHI TIẾTChọn chỉ tiêu:
Trạm Vĩnh Thạnh (VT)
Trạm Cảng Cái Cui (CC)
Trạm Phong Điền (PD)

Danh sách tập tin Báo cáo đã xuất

Tập tin
Ngày xuất
Download
export-data.xlsx
29/12/2022 08:25

Chọn chỉ tiêu:
Trạm Vĩnh Thạnh (VT)
Trạm Cảng Cái Cui (CC)
Trạm Phong Điền (PD)Liên kết ban ngành