Ban Chỉ đạo Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ

Thành viên Ban Chỉ đạo
Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quyết định 158), gồm các thành viên như sau:
Trưởng ban:
- Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch y ban nhân dân thành phố.
Phó Trưởng ban:
- Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thường trực Ban Chỉ đạo;
- Ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Mi tham gia ủy viên:
- Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ;
- Bà Nguyễn Thị Thu Lam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố;
- Ông Lê Anh Tuấn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ.
y viên:
- Ông Nguyễn Trọng Cường, Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố;
- Ông Trương Công Mỹ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;
- Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ông Huỳnh Trung Trứ, Phó Giám đốc Sở Công Thương;
- Ông Phạm Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ông Nguyễn Thành Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính;
- Ông Lê Thuận Bé, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
- Bà Hồ Thị Thanh Bạch, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ;
- Ông Nguyễn Minh Thế, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Y tế;
- Ông Lê Mạnh Tùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ông Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
- Ông Nguyễn Đông Hà, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố.
Thư ký:
- Bà Châu Thị Kim Thoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo:
Được huy động từ cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Quyết định 158 và do các thành viên trong Ban Chỉ đạo Quyết định 158 đề xuất, trình Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng ban thường trực trong trường hợp được ủy quyền) xem xét, có ý kiến và quyết định thành lập.

Nhiệm vụ Ban Chi đạo Quyết định 158
1. Tổ chức triển khai, hướng dẫn, giúp y ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ có liên quan theo Quyết đnh số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu;
2. Xây dựng kế hoạch họp tác vi các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động có liên quan đến Chương trình mục tiêu ứng phó vi biến đổi khí hậu tại thành phố Cn Thơ;
3. Chỉ đạo giải quyết các trường họp vướng mắc, kiểm tra và chỉ đạo tổ chức thực hiện điều tra, tổng hp và cung cấp các dữ liệu thông tin có liên quan đến tng lĩnh vực, ngành khi có yêu cầu;
4. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chưcmg trình, kế hoạch hành động ứng phó về biến đổi khí hậu của thành phố định kỳ hàng năm và theo tng giai đoạn triển khai, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
-------oOo-------
KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Kich ban BDKH
 
LIÊN KẾT WEB
Cục KTTV & BĐKH
SOTNMT
100tp
CCCO TPHCM
ccco da nang
ccco binh dinh
bdkhtravinh vn
Thoi tiet nguy hiem
THĂM DÒ Ý KIẾN

Nguyên nhân của Hiệu ứng nhà kính là gì ?

DỰ BÁO THỜI TIẾT
booked.net

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
LÊN ĐẦU TRANG